Vislanda Wärdshus tillhör en av de få restauranger som har en trädgård på cirka 2000 kvm med alkoholtillstånd. Till våra stora kunder hör bland annat Vida Vislanda AB, Wica, och A-betong.